Friday, June 18, 2010

என்.ஜி.பி.கலை அறிவியல் கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு விழா - 2008

இந்த கல்லூரியில் நான் கணிப்பொறித் துறையில் உதவி பேராசிரியாராக
பணியாற்றும்போது நடைபெற்ற முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி...

No comments:

Post a Comment