Friday, March 1, 2013

கோவை மாநகரம் - மாலை வேளையில் - 01.03.13 - வெள்ளி

கோவை - விளாங்குறிச்சி சாலை 

என்.ஜி.பி.கலை அறிவியல் கல்லூரியின் பின்புற தோற்றம்

விளாங்குறிச்சி சாலையில் ஒரு மரத்தடியிலுள்ள பழங்கால கோவில் No comments:

Post a Comment